Header widget area left
Header widget area right

Neus in harmonie met het gezicht

Het kan geen toeval zijn dat er zoveel spreekwoorden zijn waarbij je neus een rol speelt. Of waarvan we zoveel vormvarianten kunnen benoemen: groot, klein, smal, breed, bol, punt, wip, havik… of een combinatie. De neus staat midden in ons gezicht en midden in de belangstelling.

Op je 18e is je neus volgroeid en kunnen grootte en vorm eventueel worden aangepast en/of het functioneren van je neus worden verbeterd (bijvoorbeeld als je last hebt met ademen: scheef neustussenschot, allergische reacties etc.).

Bij het bepalen van een neuscorrectie kijken we naar de voor jou meest geschikte vorm, naar de verhoudingen tussen het profiel van de neusrug, neustip en neusvleugels en de balans tussen bovenlip en tip van de neus.

We kunnen de grootte en de vorm van uw neus veranderen. Soms gaat het alleen om een eenvoudige ingreep om de neustip of neusvleugels smaller te maken. Soms zijn er gecompliceerde operaties nodig aan de neusbrug of de hele neus. Ook kan de hoek tussen neuspunt en bovenlip worden aangepast.

picpsdNose

Neuscorrectie: uw neusoperatie

De operatie kan in het algemeen als dagbehandeling doorgaan. Dit houdt in dat u ‘s morgens naar de Wellness Kliniek komt en geopereerd wordt, daarna uitslaapt en ‘s avonds weer naar huis kunt.

De ingreep duurt ongeveer 1 à 2 uur.

De huidsnede wordt meestal aan de binnenkant van de neusgaten gemaakt (gesloten neuscorrectie). Via de neusgaten is het mogelijk het skelet, dat uit een benig en een kraakbenig gedeelte bestaat, te veranderen. Bij sommige patienten is het nodig om een z.g. open neuscorrectie uit te voeren. de littekentjes worden dan aan van de basis van de neus geplaatst.

Een korte ingreep

Na de behandeling is er geen nood aan ziekenhuisopname, wel aangeraden rustig het werk te hervatting wanneer u er klaar voor bent.

Een goed herstel

De genezing na een neuscorrectie gaat snel. De dag na de ingreep moet u zich nog wat rustig houden..

Wij laten u niet los

Drie maanden na de ingreep komt u langs voor een na-controle. Dit is belangrijk want op dat moment kunt u de “nieuwe ik” vergelijken met de oude aan de hand van uw foto’s.

Uw behandelende arts zal met u bespreken op welke wijze de behandeling wordt uitgevoerd en welke technieken en materialen hierbij worden gebruikt.
Uit respect voor de privacy van onze patiënten maken we geen gebruik van voor of na fotos op onze website.