Header widget area left
Header widget area right

Wat verstaan we hieronder

We voeren op verzoek hymenreconstructies uit: hymenplastiek, hymenorrhaphy of het herstellen van de hymenale ring.
Door middel van verschillende chirurgische technieken, kunnen we het maagdenvlies – de hymenale ring – herstellen. In tegenstelling tot rituele vrouwenbesnijdenis in sommige culturen, is herstel van het maagdenvlies geen ritueel, maar een voorwaarde. De symbolische betekenis bestaat uit het verkrijgen van een plaats in een sociale categorie van de samenleving: een meisje wordt van sekseneutraal een geslachtelijk wezen. Niet deelnemen, kan verregaande represailles hebben voor het meisje en de familie.

vag

Het maagdenvlies: het hymen

Anders dan de term “maagdenvlies” doet vermoeden, bestaat er geen echt vlies. Tijdens de embryonale ontwikkeling tussen week 7 en 12 van de zwangerschap vindt aanleg plaats van het uitwendige geslacht. De genitale wallen fuseren en vormen bij de man het scrotum (balzak). Bij de vrouw vormen ze de labia minora en majora ( binnenste en buitenste schaamlip ). De slijmvliesplooi met de opening die in het midden overblijft, is het hymen. Er bestaat een zeer grote variatie in de vorm en opening in het hymen, ook gerelateerd aan leeftijd .
Bij seksueel actieve vrouwen worden de resten van het hymen beschreven als “carunculae myrtiformis”.

Het hymen: wetenswaardige feiten

  • Bij 99.9% is het hymen embryonaal aangelegd: dit betekent ook dat 1 op 1000 vrouwen geboren zijn zonder maagdenvlies.
  • Bij 44% van de vrouwen treedt tijdens de defloratie, de eerste vaginale penetratie, geen bloedverlies op.
  • Door toename van het aantal allochtone vrouwen in de fertiele levensfase in onze multiculturele samenleving stijgt het aantal verzoeken tot een hersteloperatie van het maagdenvlies.
  • Uit onderzoek blijkt dat veel jongens uit het Middellandse zee gebied waarde hechten aan de maagdelijkheid van hun (toekomstige) vrouw in de huwelijksnacht.
    40% van de betrokken meisjes vindt het oneerlijk dat dit enkel voor het vrouwelijk geslacht geldt.
  • 25% keurt seks voor het huwelijk in een vaste relatie goed.
  • 89% wil tijdens de huwelijksnacht “bloeden”uit eerbetoon voor de ouders of uit angst voor straf en verstoting.
  • 50% van de geïnterviewde meisjes zou verlangen dat een eigen dochter zich in de toekomst aan de norm houdt.

(bron: NVOG mai 2004)

Herstellen van het maagdenvlies

In de Beauty Clinic richt begeleiding van patiënten met het verzoek om een reconstructie zich op het waarborgen van hun recht op autonomie en het respect voor niet-westerse culturen.
Het moet duidelijk zijn wat de maagdelijkheidnorm voor de individuele patiënt, haar partner, haar familie en zijn familie betekent. Ons streven is om ter wille van goede voorlichting zo veel mogelijk de partner erbij te betrekken. Het is van belang rekening te houden met het principe van gelijkwaardigheid van beide geslachten en het voorkomen van lichamelijke en psychosociale schade.
Individueel kan met een spiegel informatie worden gegeven over het maagdenvlies.
Een hymenhersteloperatie wordt alleen uitgevoerd, tenzij na uitvoerige counseling geen andere mogelijkheid oplossing biedt.

Het herstellen van het maagdenvlies is een dagbehandeling, onder lokale verdoving of sedatie.

Hymen chirurgie

Eenvoudig herstel
Het herstellen van het maagdenvlies bestaat uit het samenbrengen van de overblijfselen “de hymenresten” zo kort mogelijk voor de geslachtsdaad. Het is een eenvoudige ingreep die ongeveer 3 tot 7 dagen voor het huwelijk moet gebeuren.
Deze ingreep wordt goed verdragen onder lokale verdoving.

Alloplant
Een “tear-through” biomateriaal kan ingebracht worden. Dit is ook een tijdelijke maatregel, meestal uitgevoerd kort voor het huwelijk .

Vaginaplastiek
Dit is een “grote ingreep”waarbij in het vagina-epitheel (slijmvlies) rondom een incisie(snede) wordt gemaakt en beide zijden aan elkaar worden gehecht. Dit moet ruim voor de geslachtdaad/huwelijksnacht gebeuren, zodat de wond eerst kan herstellen.

De procedure geschiedt onder sedatie en is een dagbehandeling.

Het duurt een tot twee uren, en de patiënten kunnen de volgende dag terug gaan werken.

De hechtingen zijn oplosbaar.

Uw behandelende arts zal met u bespreken op welke wijze de behandeling wordt uitgevoerd en welke technieken en materialen hierbij worden gebruikt.
Uit respect voor de privacy van onze patiënten maken we geen gebruik van voor of na fotos op onze website.