Header widget area left
Header widget area right

Deze website is eigendom van Beauty Clinic, gevestigd in de Hendrik Consciencestraat 18 te 8500 Kortrijk. Op deze pagina vindt u een aantal regels die van toepassing zijn voor bezoekers aan deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De structuur, opbouw, design en inhoud (tekst, foto’s, afbeeldingen, bestanden…) van deze website zijn eigendom van Beauty Clinic en zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Bovengenoemde rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen. Elke reproductie, verzending, distributie of wijziging van de inhoud, anders dan uw strikt privé gebruik, is uitdrukkelijk verboden.

Uit respect voor de privacy van onze patiënten maken we geen gebruik van voor of na foto’s op onze website. Indien u verdere informatie wenst omtrent een onderdeel van deze website, kan u zich wenden tot de Beauty Clinic vestiging.

Bescherming van persoonsgegevens

Door deze website in gebruik te nemen zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker akkoord dat cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de website naar uw browser worden gestuurd, zodat uw browser wordt herkend. Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoeker. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website te personaliseren. Beauty Clinic doet niet aan de reproductie, verzending of distributie van cookies naar derden.

Links naar andere websites

Hyperlinks die op de website worden aangeboden dienen louter tot informatieve referentie. Beauty Clinic impliceert op geen enkele wijze verantwoordelijk te zijn over de inhoud en opbouw van deze externe websites.

Aansprakelijkheid

Beauty Clinic wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af als gevolg van uw gebruik, de informatie, gegevens of publicaties van deze website. Er kan geen aansprakelijkheid worden gesteld voor schade voortvloeiende uit het gebruik van deze website, behoudens opzet of zware fout.

Informatie gepubliceerd, onvolledig, onjuist of achterhaald leveren geen enkele verplichtingen tot garantie of waarborg en worden niet aanvaard als verplichting om de informatie aan te passen. Beslissingen of handelingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Onder geen enkel beding kan Beauty Clinic verantwoordelijk gesteld worden voor het niet rechtmatig gebruik van de website (bv. hackers) noch kan deze verantwoordelijkheid gesteld worden voor de al dan niet correcte informatie vermeld op deze website.

Wijziging van de privacy policy

Beauty Clinic behoudt zich het recht om deze privacy policy te wijzigen overeenkomstig met de van kracht zijnde reglementen. Bij het gebruik van onze website wordt u geacht te hebben ingestemd met de nieuwere versie van de privacy policy.